Wiebe Poppe

Wat je vooraf moet weten als je een bodemwarmtepomp wilt laten installeren.

Sleutelwoorden in bovenstaand document:

bodemwarmtepomp, ervaringen, passieve koeling, compressor, vermogen, -10°C-vermogen, modulerend, pendelen, warmtevraagberekening, warmteverliesberekening, ZLTV Zeer Lage Temperatuur Verwarming, vloerverwarming als buffer, stooklijn: weersafhankelijke regeling, geen buffervat, geen naregeling, geen thermostaat, bronvermogen, bronlengte, gesloten bronsysteem, installateur doet niet wat je vraagt, HR-ketel, gasgebruik, elektriciteitsgebruik, COP Coefficient Of Performance, graadminuut, graaddag, stookgrens, primaire energie, combisysteem, boiler, isolatie, HR++ glas, aanvoertemperatuur, retourtemperatuur, niet verlagen nachttemperatuur, invalide toeslagen, geen opwarmtoeslag, infiltratieverlies, ventilatieverlies, berekening warmtepompvermogen uit gasgebruik, berekening warmtepompvermogen uit warmteverliesberekening, vollasturen, legionella, douche WTW, CO2 meter, ventilatie